Waar dient een APK keuring voor? 

Een APK keuring, de Algemene Periodieke Keuring, is een verplichte keuring die elke auto om de zoveel jaar moet doorlopen. Er wordt dan onderzocht of jouw auto voldoet aan de eisen rondom verkeersveiligheid, milieu en registratie.  

De APK keuring dient dus als een momentopname om een totaalbeeld te creëren van de fysieke, technische staat van de auto op het moment dat de keuring plaatsvindt. In principe betekent het niet gegarandeerd dat de auto niet stukgaat in de periode die volgt op een APK keuring. Het betekent slechts dat de auto op dat moment voldoet aan de minimale eisen waar een auto volgens de afgesproken regels aan moet voldoen.  

Garage doet de keuring 

De garage waar je de auto heenbrengt voor deze keuring zal onderzoek doen naar de verkeersveiligheid op het gebied van bijvoorbeeld de banden, verlichting, remmen en wielophanging om te voorkomen dat er door technische mankementen ongelukken zullen ontstaan. Ook zal gekeken worden naar de uitstoot van de uitlaatgassen en of deze voldoen aan de minimale milieuvoorwaarden. Bezoek ook eens https://hlanters.nl/

Daarnaast wordt onder andere gecontroleerd wat de kilometerstand en de gebruikte hoeveelheid brandstof is. Dit heeft met de registratie van de auto te maken. Alles wat aan verkeersveiligheid, milieuvoorwaarden en registratie ontbreekt zal gerepareerd of aangepast moeten worden. Voordat aan deze voorwaarden wordt voldaan is het niet de bedoeling dat de auto de weg opgaat. Bij het aanvragen van een APK keuring bij een garage in de buurt kan nog meer informatie opgevraagd worden omtrent alle aspecten van de keuring die nagelopen zullen worden.  

Share